Het voorstel (= voorkeursbesluit)

Bekijk de toelichting

Lees de inspiratiebundel

Het voorstel samengevat

Deze bijdragen werden ingediend

Wat vind jij van het voorstel?

Het is belangrijk dat je eerst even de tijd neemt om het voorstel dat je vindt onder 'Wat ligt nu op tafel?' eens grondig te lezen in de inspiratiebundel of de toelichting te bekijken. Nadien kun je dan je opmerkingen doorgeven.

Project herontwikkeling stationsomgeving

De huidige onderzoeksfase loopt bijna ten einde. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in het voorontwerp - voorkeursbesluit. De stad legt dit voorontwerp voor aan de buurt én inwoners van Geel.