Welke documenten liggen nu voor?

In december legt de stad het voorkeursbesluit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De documenten hieronder zijn nog geen definitieve documenten maar conceptdocumenten. Bij elk document staat beschreven wat u van het document mag verwachten. 

 1. Concept-nota geïntegreerd onderzoek
  Resultaat van de onderzoeken : het ontwerpend onderzoek, het milieukundig onderzoek en het financiële onderzoek.

 2. Concept-synthesenota
  Conclusies uit de (vrij technische) onderzoeken, publieksvriendelijk verwoord.

 3. Concept-voorontwerp-voorkeursbesluit
  Verwerking van de onderzoeksconclusies en projectdefinitie voor de volgende fase.

 4. Concept-inspiratiebundel
  Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en voorstelling van hoe de stationsomgeving er in de toekomst zou kunnen uitzien op basis van referentiebeelden.

Jouw mening telt

De stad legde deze vier conceptdocumenten graag voor aan de inwoners, buurtbewoners en projectpartners nog voor ze naar de gemeenteraad gaan in december 2020. De Gelenaars konden via deze site tot en met 15 november doorgeven wat ze goed of minder goed vinden aan de voorliggende plannen. Bekijk de ingdiende opmerkingen.