Ambitie

De stationsomgeving van Geel vormt een strategische locatie met haar ligging aan het belangrijkste knooppunt van openbaar vervoer en op wandelafstand van het stadscentrum. Vandaag gebeurt de uitwisseling tussen de verschillende vervoersvormen echter niet optimaal. De parkeerplaatsen liggen verspreid waardoor er veel zoekverkeer is, het busstation is geen aantrekkelijke ruimte, en fietsers en voetgangers zijn niet veilig. De inzet op een kwalitatieve publieke ruimte vormt de basis voor een levendig nieuw stationsplein.

Het gebied omvormen tot een gevarieerde woon- en werkomgeving is de ambitieuze doelstelling van het project. Naast de wens om op bepaalde delen in een hogere dichtheid te bouwen, gaat er ruime aandacht naar een kwalitatieve inbedding in de omgeving. Zo wordt er aangetakt op bestaande blauw-groene netwerken en worden deze maximaal doorgetrokken in de nieuwe ontwikkelingen, gecombineerd met een uitgebreid netwerk van trage wegen voor fietsers en voetgangers.