Bebouwing

Hoogbouw

Zoveel mogelijk hoogbouw! Zodat de ring hier binnenkort niet weer vol staat met verkaveling. Hopelijk zal de mobiliteit ook drastisch verbeterd worden.