Stationsplein

Het plan voor een ondertunneling is blijkbaar niet weerhouden wegens plaatsgebrek. Nochtans heb ik van voormalig burgemeester Maria Dams vernomen dat er in haar tijd plannen hiervoor bestonden, en dat net daarom een aanpassing van de riolering doorgevoerd werd.