Voorstel

De voorbije jaren is er al heel wat onderzoek gebeurd in de stationsomgeving. Wat voor woonvormen kunnen er bijkomen in deze omgeving? Heeft dat gevolgen op mobiliteit en parkeergelegenheid? Hoe kunnen we de publieke ruimte groener en aangenamer maken? Is er ook ruimte voor meer trage wegen voor traag verkeer? De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot verschillende scenario's die verder onderzocht werden. De stad legt in december de gekozen oplossingen voor aan de gemeenteraad maar legde eerst graag het concept voorkeursbesluit (= het voorstel) voor aan de inwoners. Het voorkeursbesluit kan dus nog aangepast worden voor het naar de gemeenteraad gaat in december. Tot 15 november 2020 kon je opmerkingen indienen. Bekijk de ingediende opmerkingen.

Op 14 oktober gaf de stad een toelichting over het concept-voorkeursbesluit en de deelzones aan buurtbewoners. Hieronder vind je de opnames hiervan terug. De spreker is Björn Bracke, ontwerper bij studiebureau Omgeving. Je kunt ook de volledige infovergadering in het geheel bekijken (duur: 1u10min). Ook de powerpointpresentatie kun je doornemen maar een extra woordje uitleg is nodig, daarom bekijk je best ook de video's. 

Uitgangspunten en deelonderzoeken (31 min)

Wat zijn de uitgangspunten van het project? Welke onderzoeken zijn er de voorbije jaren uitgevoerd en wat zijn de mogelijkheden? 

Het syntheseplan (5 min)

Wat kan er in elke zone gebeuren? In dit filmpje vind je hiervan een samenvatting. Dit is een concept en het ligt dus nog niet vast. Eens de gemeenteraad het goedkeurt, vormt deze globale indeling wel de basis van de verdere uitwerking van het project. 

De deelzones: schetsontwerp en referentiebeelden

Schetsontwerpen en referentiebeelden helpen om te visualiseren waar we naartoe willen. Zo kan iedereen zich er een beeld bij vormen. Dit is nog geen concrete uitwerking, pas in een volgende fase komen architecten aan bod om echte plannen te maken.

  • Zone Kwakkelberg (3 min)

  • Zone stationsplein en Fabriekstraat (5 min)

  • Zone Kringwinkel (2 min)

  • Zone groene rand (voormalige site Moortgat) (3 min)