Verkeerscirculatie zone Elsum

Als inwoner van Elsum in de "Elsumstraat" heb ik op zich niets tegen eenrichtingsverkeer, maar als je over "veilige" mobiliteit spreekt, moeten parkeerplaatsen slim inplaatsen én zwakke weggebruikers hebben zowel rechten als plichten.

Om geen zig-zagtoestanden als in de Larumseweg tegen te komen, zou ik de parkeerplaatsen op dezelfde plaats houden zoals ze nu zijn. Omdat de weg smaller gaat worden en de fietsers minstens tot de helft van de weg gaan rijden (of over de helft zoals gewoonlijk), voorzie ik veel problemen als je met de auto de stad wil verlaten als de schoolkinderen naar Geel komen. Daarbij, sinds het verkeersreglement fietsers "altijd gelijk geven" in bebouwde kommen, zijn het net zij die het gevaar creëren. Vandaag, 5 november, nog, rijd ik richting ring. Aan de kapel komen er drie fietsers uit Valkenborch zonder te zien en te stoppen. Niet de eerste keer. Vanuit Rauwelkoven (aan de Speek) gebeurt het ook meer dan je lief is. Een beetje "off-the-record", zou het tijdens de rioleringswerken mogelijk zijn dat inwoners van de straten in kwestie hun auto's zolang gratis mogen parkeren in de ondergrondse garage? In de zijstraten gaat het een overrompeling zijn, een kleine wandeling kan geen kwaad.