Bereikbaarheid

Scholen, handelaars, horeca en andere voorzieningen moeten met alle soorten vervoer bereikbaar zijn, maar dit betekent niet dat auto’s dwars door de stad moeten kunnen rijden. Als de stad deze doorrijdbaarheid beperkt, gaat dit het sluipverkeer tegen en komt er ruimte vrij voor leefbare en veilige woon- en winkelstraten.

De voorgestelde circulatie komt hier voor een deel aan tegemoet, maar bijkomende maatregelen op lange termijn zijn ongetwijfeld nodig. Mogelijkheden hiervoor zijn het omdraaien of invoeren van enkelrichtingsstraten, straten afsluiten of knippen, parkeerplaatsen/parkings anders inplannen, alternatieve vervoerswijzen promoten …

Hoe zou jij dit aanpakken? Welke frisse ideeën heb jij om de verkeersdruk te verminderen en van Geel een leefbare en aangename stad te maken?

Bekijk de ingediende ideeën