Verkeerscirculatie

Op onderstaand plan zie je de voorgestelde circulatie in het centrum. Klik op de kaart om ze te vergroten en in te zoomen. Onder de afbeelding gaan we dieper in op de voorstellen per zone en de beweegredenen daarvoor.

Forest

Circulatie zone Elsum

De bereikbaarheidsas Drijhoek – Baantveld is de belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Geel. Door deze straat als belangrijkste invalsweg naar het centrum te gebruiken, kunnen andere straten - door een aanpassing van de circulatie - veiliger ingericht worden voor de zwakke weggebruikers. Het voorstel is om de straten Elsum, Eikenstraat en Violetstraat enkelrichting te maken. De omrijbewegingen voor gemotoriseerd verkeer zijn beperkt, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren, voetpaden, fietsvoorzieningen en groen. Er zijn in Elsum nog heel wat voetpaden niet breed genoeg volgens de geldende normen. Dit wil de stad ook aanpakken. Hier wordt de weginrichting met andere woorden volgens het STOEP-principe ingericht.

Bekijk de opmerkingen over de circulatie in Elsum

Circulatie zone Pas - Werft

  • Om komende van het centrum het gebruik van de bereikbaarheidsas te stimuleren en Geel ook langs daar buiten te rijden, wordt Possonsdries enkelrichting. Op die manier wordt al het verkeer, komende van zone Werft, rechtstreeks naar de bereikbaarheidsas gestuurd en zo naar de ring (R14).
  • De Pas wordt enkelrichting vanaf de Veldstraat, wat weer meer veiligheid geeft voor de fietser. Op deze manier wordt het kruispunt Heilige-Geeststraat met Pas veiliger en worden de mensen niet gestimuleerd om de Pas in te rijden en dan de Veldstraat onmiddellijk te nemen.
  • Als gevolg van dat enkelrichtingsverkeer worden de rijrichtingen van Veldstraat en Heilige-Geeststraat omgedraaid en wordt Waaiburg enkelrichting tussen Veldstraat en Heilige-Geeststraat.

Bekijk de opmerkingen over de circulatie zone Pas - Werft

Circulatie zone Sint-Dimpna

Momenteel is De-Billemontstraat dubbelrichtingsverkeer. Om de fietsers meer ruimte te geven is het een optie om in de De-Billemontstraat tussen Pastoor Van Neylenstraat en het Sint-Dimpnaplein een enkelrichting staduitwaarts (richting Sint-Dimpnaplein) in te voeren, uitgezonderd voor de bussen. Het verkeer stadinwaarts moet zich dan over andere routes verdelen. De stad weet graag welk scenario jouw voorkeur heeft:

OF  

Bekijk de opmerkingen over de circulatie zone Sint-Dimpna