Wat met de deeldorpen?

De basis van het mobiliteitsplan is het plan van 2012. De huidige herziening gaat vooral over de bereikbaarheid van Geel vanuit de deeldorpen en buurgemeentes en de circulatie in het centrum.

In de deeldorpen zelf wijzigt niets, maar de auto- en fietsrelaties tussen de kernen zijn wel verfijnd en verder uitgewerkt.

  • Voor de auto zal het aantal aantakkingen op de primaire wegen R14 (ring) en Antwerpseweg beperkt worden ter bevordering van de doorstroming op deze bovenlokale assen. Dit is vooral belangrijk voor de relaties met de deeldorpen Punt, Zammel, Oosterlo, Stelen en Winkelomheide.
  • Ten noorden van Geel is de N19g (noord-zuid verbinding) reeds gerealiseerd.
  • Voor de fietsers worden er ongelijkgrondse kruisingen voorzien ter hoogte van deze belangrijke wegen, net om de fietsers de mogelijkheid te geven om vanuit alle richtingen het centrum te bereiken, maar ook om een fietsnetwerk uit te bouwen dat de verschillende kernen met elkaar verbindt.
  • Op onderstaande kaartjes kun je de uitwerking zien van dit auto- en fietsnetwerk.

Fietsnetwerk omgeving noord:

Fietsnetwerk omgeving zuid:

Ongelijkvloerse kruisingen fietsnetwerk op lange termijn: