Wat met de scholen?

De stad plaatst schoolroutes en -omgevingen tijdens deze legislatuur hoog op de agenda.

  • Via het Route2School-project werd een schoolroutekaart opgemaakt. De stad hangt aan elke basisschool nog een schoolroutekaart op maat uit (zie voorbeeld SBS De Katersberg hieronder). De schoolroutekaart wordt mee geïntegreerd in het fietsroutenetwerk van het mobiliteitsplan. Knelpunten en onveilige routes worden systematisch aangepakt of mee opgenomen in de projecten van openbare werken.


 

  • De stad bekijkt elke schoolomgeving apart. De bedoeling is om elk jaar minimum twee schoolomgevingen aan te pakken via een participatief traject. Tijdens dit traject wordt er via overleg met de school, ouderraad en de buurt bekeken welke maatregelen er kunnen genomen worden om de omgeving van de school verkeersveilig te maken. Hierbij zal ook weer het STOEP-principe centraal staan om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen.