Participatietraject

In dit participatietraject worden zowel de grote krijtlijnen als concrete uitwerkingen van het mobiliteitsplan besproken. Dit gebeurde eerst al met belanghebbenden zoals Unizo, de fietsersbond en vzw Geel Centrum. Vervolgens kwam de Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit aan bod. Als afsluiting van de participatie was er de infomarkt op 15 oktober 2019 voor de Geelse bevolking. Als burger kon je tijdens de infomarkt je opmerkingen en ideeën over het mobiliteitsplan doorgeven en online kan het nog tot en met 5 november 2019 via www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan.

Gemeenteraad

Alle input uit dit participatietraject resulteert in een nota. De ambitie is om deze nota te laten goedkeuren tegen het einde van het jaar in de gemeenteraad. Op basis van deze goedgekeurde nota wordt uiteindelijk het nieuwe beleidsplan mobiliteit uitgeschreven met acties voor de korte, middellange en lange termijn.

Wat na het mobiliteitsplan?

  • Als de grote krijtlijnen vastliggen, wordt specifiek gewerkt aan een actieplan om al deze maatregelen uit te voeren volgens het STOEP-principe.
  • De stad stelt een apart fietsbeleidsplan op met maatregelen ten voordele van de fietsers. Dit gaat van fietspaden, fietsenstallingen, fietsmarkeringen, opstart van een deelfietssysteem, sensibilisatiecampagnes …
  • Tegelijkertijd werkt de stad aan een actieplan om de verkeersdruk in het centrum te verlagen. Bovendien moet een uitgekiend parkeerbeleidsplan onze bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste parkeerplaats leiden waardoor zoekverkeer in de stad vermeden wordt.