Goed bereikbaar, beperkt doorrijdbaar

De bereikbaarheid van het centrum gaat er niet op verbeteren. De bredere wegen ook fietsstraten maken, is er te veel aan. Hiervoor zou de stad een volksraadpleging moeten organiseren (cfr Kortrijk over autoloze zondagen).

Alles staat in verplicht veld.