Wonen

een geluidsberm rond Holven in overleg met de hogere overheid(awv)

Langsheen de ring vanaf de Rode Kruisstraat tot aan de dr vande Perrestraat een aarden wal rondom Holven leggen , geluidsoverlast verminderen , groenaandeel verhogen.