Al 341 ideeën

Geef je idee!

Al 1101 stemmen

Bekijk alle ideeën

Deze ideeën werden ingediend

Deze ideeën werden ingediend

Burgerparticipatie?

Het Lokaal Bestuur Geel heeft een duidelijke visie over participatie. Goed beleid maken we samen.

Zeggetis

De stad Geel wil je idee voor de toekomst van onze stad