Dit project loopt met de steun van verschillende enthousiaste partners

Dit project loopt met de steun van verschillende enthousiaste partners:

Stad Geel en de werkgroep participatie meerjarenplan leiden het project. Ze worden hiervoor ondersteund door Tree company en Billie Bonkers.

Tree company is specialist in online burgerparticipatie en ontwikkelt het online platform voor Zeggetis.

Billie Bonkers bedenkt en begeleidt activerende communicatie voor merken, diensten en projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met organisatieontwikkeling@geel.be