Wonen

Voeren van een gepast woonbeleid (actievere rol van de gemeente als eigenaar). Het huidige beleid jaagt de prijzen kunstmatig de hoogte in. Inzetten op nieuwe 'koopmodellen' waar de grond eigendom blijft van de stad.

De huidige markt gaat gebukt onder opgeklopte prijzen.

Reacties
  • lieve c

    ongeveer 4 jaren geleden

    hiermee zouden we meer dan 100 jaar teruggaan naar de cijnsgronden van de toenmalige COO. Het is niet de taak van de stad om in onroerend te handelen. Zij kan wel een sturende rol spelen bij opleggen van normen bij verkavelingen of herbouwen.