Over Zeggetis

Nieuwsgierig naar het resultaat?

Het nieuwe meerjarenplan bevat 13 beleidsdoelstellingen die de volgende zes jaar de focus krijgen. Klik hier voor het goedgekeurde meerjarenplan.

Zeggetis?

Met Zeggetis - Je Idee Voor Geel heeft stad Geel ideeën verzameld om het nieuwe meerjarenplan vorm te geven. Dit plan is de leidraad om bepalen wat wanneer wordt uitgevoerd in Geel.

Wat is gebeurd met mijn idee?

De ideeën werden geclusterd. Dit wil zeggen dat er groepen ideeën werden gevormd rond specifieke thema's die de inwoners van Geel belangrijk vinden. Vervolgens werd er ook gekeken naar wat financieel haalbaar is om de volgende zes jaar te realiseren in combinatie met de beschikbare personeelsinzet.