Mobiliteit

Veiligere omgeving aan school Punt. Trager verkeer (Poiel, Groententen, Steenovens) en fietspaden of vb fietssuggestiestrook in deze straten. Als laatste sluipverkeer tegen gaan in de Vogelzang zelf, waar twee scholen gevestigd zijn!

De veiligheid van onze kinderen. Meer info is hier niet nodig denk ik :)