Mobiliteit

Veilig fietspad van Winkelomheide naar Stelen

Er is geen enkel fietspad voorzien tussen Winkelomheide en Stelen. In het veilige fietsroute plan Geel is dit niet eens onderzocht. Nochtans zijn er wel degelijk kinderen uit Winkelomheide die naar Stelen naar school gaan. Ze moeten nu, naast het reeds een jaar rondrijden, stellen met een smalle weg zonder fietspad, waar men 70km/h mag rijden, zonder straatverlichting en waar niet wordt gestrooid... levensgevaarlijk en dus niet mogelijk om met jonge kinderen deze verplaatsing met de fiets te maken

Reacties
  • Karel V

    ongeveer 3 jaren geleden

    Knip de verbinding Kemeldijk - Koning-Albertstraat bv. onder de brug over het Albertkanaal door voor auto's (paaltjes) zodat geen doorgaand autoverkeeer meer mogelijk is en je een veilige fietsweg bekomt.