Veiligheid

Voorkom ongevallen door stenen / steenslag op fietspad/voetpad/rijweg

Aan de aansluiting van de landweg naar de volkstuintjes (stokkerekke) en de Koning Albertstraat liggen er constant stenen op het fietspad alsook op de aanpalende gazons (gevaar bij maaien). Voorstel om eventueel de eerste 50 of 100 meter van deze landweg te verharden met asfalt of klinkers om dit te vermijden. Hetzelfde is geldig voor eventueel andere gelijkaardige plaatsen.