Klimaat

Schonere lucht.

Alle wegobstakels zoals bloembakken, vluchtheuvels, paaltjes, wegversmallingen, laten verdwijnen zodat men niet meer moet vertragen en terug optrekken met de auto, heel slecht voor milieu en fijn stof. Er zijn toch andere alternatieven om de snelheid van het verkeer naar beneden te halen zoals veel meer flitsen en veel hogere boetes. Ook het goed afstellen van verkeerslichten hoort daarbij. Vb groene gordel, een hoofdweg met verkeerslichten altijd groen licht op de hoofdweg zolang er geen verkeer uit de zijstraten komt of er geen verkeer moet afdraaien.

Reacties
  • ann k

    ongeveer 2 jaren geleden

    Sorry, ik heb hier per ongeluk verkeerdelijk voor gestemd.

  • sofie l

    ongeveer 2 jaren geleden

    Dit vind ik een uiting van gezond verstand en de logica zelve. Ik ben blij dat iemand het zo helder onder woorden kon brengen. Prachtig idee!