Attractieve stads -en dorpskernen

Fluisterasfalt / Geluidsschermen op Antwerpseweg en fly-over

Sinds de fly-over in gebruik genomen is, is ook de geluidshinder in de omgeving sterk toegenomen. De Fly-Over in Geel-Punt ligt een stuk hoger dan de vorige brug, hierdoor draagt het geluid van het verkeer veel verder in de omgeving. Geluidsdempende maatregelen zouden de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.