Armoede

Grasveld aan chiro Elsum uitbreiden met volwaardig speelpleintje

Op de hoek van Meidoornstraat en Velleke ligt een groot grasveld met enkele verouderde speeltuigen. Om meer kinderen van de buurt op een veilige plaats te laten samen komen, zou er op een stukje van het grasveld, een volwaardig speelpleintje kunnen komen, dat voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Helaas wordt het grasveld nu vaak gebruikt als hondenweide.