Zorg

Inzetten op luistervaardigheid en positieve communicatie.

Te vaak praat men tegen muren waardoor belangrijke informatie laattijdig wordt opgepikt of verloren gaat.