Openbare ruimte

Stop met al die lelijke paaltjes in de openbare ruimte. Het is een lopende rekening voor de stad vermits ze constant worden beschadigd. Ze zorgen enkel voor blikschade en de veiligheid wordt er niet door verhoogd vermits ze toch te zwak zijn.